Mail

You are viewing: Mail At En.httl.com.vn

– Tel: (0236) 3822079

– Tel: (0236) 3886279

23. Viện nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội

24. Ủy ban nhân dân Quận Hải Châu

– Tel: (0236) 3840332

– Tel: (0236) 3827970-3561188

25. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên

26. Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông

– Tel: 3562 679, 3562 677

– Tel: 3822 753

27. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

28. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị

– Tel: 6508 694

– Tel: 3833 793 (CS1), 3572 673 (CS2)

29.

Watching: Mail

See more: How To Access Gmail In Iphone Mail In Iphone Mail, Set Up Gmail

See more: How Can I Contact Zalando Terms & Conditions, Zalando Se Email Format

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

30.Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng

– Tel: 3817 118 (CS1), 3817 121, 3812 205 (CS2)

31. Ủy ban nhân dân Quận Thanh Khê

32. Ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà

See Also:  Guide : How To Create A Japanese Google Play Account

– Tel: (0236) 3714584 – 3811882

– Tel: (0236) 3944049

33. Ủy ban nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn

34. Ủy ban nhân dân Quận Liên Chiểu

– Tel: (0236) 3847327

– Tel: (0236) 3841012

35. Ủy ban nhân dân Quận Cẩm Lệ

36. Ủy ban nhân dân Huyện Hòa Vang

– Tel: (0236) 3674159

– Tel: (0236) 3879183

37. Ủy ban nhân dân Huyện Hoàng Sa

Categories: Mail


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *